Siniflandırma basamakları ile ilgiliverilenlerden hangisi doğrudur?

Siniflandırma basamakları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Aynı cinste bulunan canlılar kesinlikle aynı türdür.
B) Aynı sinifta bulunan canlılar aynı türe ait olabilir.
C) Aynı takımda bulunan canlıların şubeleri farklı olabilir.
D) Ayni alemde bulunan canlılar kesinlikle aynı türe aittir.

2 Likes