Şimdiden teşekkür ederim

Fen bilimleri dersi için öğrenciler, seçecekle- ri bir gezegenin modelini oyun hamurundan hazırlayacaklardır. Hazırlayacakları modelin büyüklüğü, gezegenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır.

Öğrenciler modelini hazırlayacakları geze- genler ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir:

Sude: Dünya’nın ikizi olarak bilinen geze- genin modelini hazırlayacağım.

Ozan: Güneş’e yakınlık bakımından yedinci sırada olan gezegenin modelini ha- zırlayacağım.

Ela: Güneş’e en yakın gazsal gezegenin modelini hazırlayacağım.

Mert: Tek doğal uydusu Ay olan gezegenin modelini hazırlayacağım.

Buna göre modelinde en fazla oyun hamuru kullanması gereken öğrenci hangisidir?

6fa26c70-b36b-4231-8f02-24bdcc8d1902

Sude: Venüs
Ozan: Uranüs
Ela: Gazsal gezegenler {Satürn, Uranüs, Neptün ve Jüpiter} Güneşe en yakın gazsal gezegen Jüpiter
Mert: Dünya


cevabı Ela olarak buldum.