Seri dönüş lütfenn

A

  1. Bu testte 40 soru vardır.

Cevaplarınızı, cevap kağidinin Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işare
1.
Bir oteldeki odaların kapilan elektronik şifre içeren kartlarla
açılmaktadır. Bir kartın şifresinin asal çarpan sayısı belirli bir
odanin oda numarasının asal çarpan sayısına eşitse bu kart
odanın kapısını açmaktadır.
Şifreli kartlar
TEMEL MATEMATİK TESTİ
48
30
D) Il ve Ill
Oda numaraları
84
35
Yukarıdaki şekilde üç oda numarası ile bu odaların kapılarını
açan üç kart görülmektedir.
Buna göre,
I. K, M ve N kartları sırasıyla P. R ve T odalarını açabilir.
II. y = 36 ise x = 23 olabilir.
III. x = 32 ise y = 81 olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız t
B) Yalnız II
E) I, II ve ill
3. Aşağıda ve
() ve çikan
L
C) I ve ill
11.
1841-1
Buna ga
mavi ve
zılmalıd
A)
B)
C)
D)
E)
TOPRAK
ve