Seri dönüş lütfen

ATEMATİK TESTİ
n ayrılan kısmına işaretleyiniz.
la
pir
art
ini
3.
Aşağıda verilen ifadelerde çemberlerin içine çarpma (x), bölme
(:slight_smile: ve çıkarma (-) sembolleri birer defa yazılacaktır.
1.
II.
III.
5
시이이이티
4
1
6

1
3
4
98
11
99 100
1
Buna göre, verilen ifadelerin doğru olması için pembe,
mavi ve yeşil renkli dairelere sırasıyla hangi semboller ya-
zılmalıdır?
X
:
= 1
X
< 1
B
||
X
||
X
X