Şekilde O ve N merkezli çemberler A noktasında içten te- ğettirler. [AB] L [CD], |BF|= 18 br, |KD|= 10 br, |EO] = x olduğuna göre x kaç cm'dir?Çok acillll

Şekilde O ve N merkezli çemberler A noktasında içten te- ğettirler.
[AB] L [CD], |BF|= 18 br, |KD|= 10 br, |EO] = x olduğuna göre x kaç cm’dir?