Sağ beyin özellikleri nelerdir?

Sağ beyin özellikleri nelerdir?

Sağ beyin özellikleri nelerdir?

Cevap:

Sağ Beyin Özellikleri

  • Görsel ve işitsel konular ile ilgilenir.
  • Sezgilerde sağ beyni kullanırız.
  • Sağ beyin vücudun sol tarafındaki organları yönetir.
  • Mecaz anlam ile ilgilenir ve hayeller kurar.
  • Sanatsal konular beynin sağ tarafında gerçekleşir.