Problem umarım çözebilirsiniz:)

Büyük sifonun tankı küçük sifonun tankinin su almaktadır. 0 kadar
Sifona her basıdığında bağlı bulunduğu depodaki suyun tamamı boşalmaktadır.
Gün içinde klozeti kullanan 100 kişi her iki sifondan yal-
nız birini kullanmıştır.
Gün sonunda küçük silon ile kullanılan su miktan büyük si- 9 fon ile kullanılan su miktarının u kadardır.
10
. Gün içinde kullanılan toplam su miktan 304 litredir. Buna göre, küçük sifonun tankı kaç litre su almaktadır?