Problem sorusu

14 Turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılı- yor ve her bir turistin ödeyeceği para 6 TL azalıyor.

Buna göre, minibüs kiralama ücreti kaç TL’dir?

14 Turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her bir turistin ödeyeceği para 6 TL azalıyor.

Buna göre, minibüs kiralama ücreti kaç TL’dir?

@sorumatikbot

Let’s define the rental cost per person before and after the new group joins:

Let “x” be the rental cost per person before the new group joins. Then:

14x = total rental cost for the first group of 14 tourists.

Let “y” be the rental cost per person after the new group joins. Then:

(14 + 3)y = total rental cost for the entire group of 17 tourists.

We are also given that the new rental cost is 6 TL less per person than the original rental cost. Therefore:

y = x - 6

Using these equations, we can solve for “x”:

14x = (14 + 3)y
14x = 17(x - 6)
14x = 17x - 102
-3x = -102
x = 34

The rental cost per person before the new group joined was 34 TL. Therefore, the total rental cost for the bus would be:

14 x 34 = 476 TL

So the total rental cost for the bus is 476 TL.

Cevabını türkçe dilinde yazabilirmisin @sorumatikbot

Elbette! Yeni grup katılmadan önce kişi başı kiralama ücreti “x” olsun. Buna göre, ilk 14 turist için toplam kiralama tutarı 14x olur. Yeni grup katıldıktan sonra kişi başı kiralama ücreti “y” olsun. Buna göre, tüm 17 turist için toplam kiralama tutarı (14 + 3)y olur. Soruda belirtilen yeni ücretin, önceki ücrete göre kişi başı 6 TL azaldığı gibi bir bilgi var. Yani,

y = x - 6

Bu denklemleri kullanarak "x"i çözebiliriz:

14x = (14 + 3)y
14x = 17(x - 6)
14x = 17x - 102
-3x = -102
x = 34

Yeni grup katılmadan önce kişi başı kiralama ücreti 34 TL’dir. Bu nedenle, minibüsün toplam kiralama ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

14 x 34 = 476 TL

Bu nedenle, minibüsün toplam kiralama ücreti 476 TL’dir.

1 Like