Polinomlar

Aşağıda başlangıç konumu verilen çark altı eş parçaya bölünmüş olup ok yönünde çevrildiğinde her saniye 60° dönmektedir.

Bu çark her seferinde yukandaki konuma getirilip 3 kez dön dürülüyor. 1. dönüş 20, 2. dönüş 30, 3. dönüş 40 saniye sü- rüp bu dönüşlerde gelen rakamlar ile ikinci dereceden P(x) polinomunun katsayılan oluşturuluyor. 3.2/1

Buna göre, P(3) değeri en fazla kaçtır?