Parcada anlam

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınarı Gölü, berrak suyu ve güneşin açısına göre değişen renk tonu ile dikka çekiyor. Derinliği yer yer 15 metreyi bulan ve doğal bir ak- varyum olan gölde iklim şartları uygun olduğu için spor- cular on iki ay boyunca dalış yapabiliyor.

Yukarıdaki metinde geçen altı çizili cümlede bir eylem ge- rekçesiyle verilmiştir.

Bu cümledeki anlam özelliği aşağıdakilerin hangisin- de vardır?

A) Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan lokan- ta şefleri, yemeklerde kullanacakları malzemeleri biz- zat seçiyor ve restoranların arka planında çalışan dev bir ekibi yönetiyor.

B) Burma’da her yıl yağmur mevsiminin bitişini kutlamak üzere düzenlenen ve dünyanın en tehlikeli şenliklerin- den biri olan “Işık Festivali”, savaş alanını aratmayacak sahnelere ev sahipliği yapıyor.

C) Doğa ile özel bir ilişki kuran Duha Türkleri, ilkbahar mev- siminde dağın zirvesindeki yaylalara çıkarken, sonba- harda dağın eteklerine iniyor.

D) İki yıllık üretim sürecinin ardından denize indirilen 10 milyon lira değerindeki tekne, küçük bir mühendislik hatasından dolayı geri döndürülemez biçimde yan ya- tip batıyor.

Metindeki altı çizili cümlede sebep-sonuç ilişkisi var. D şıkkında da “hatasından dolayı” sebep-sonuç ilişkisi var

1 Like