Parabol cevap a

Yukarıda verilen parabol ile doğru A ve B noktalarında kesiş- mektedir.

IACI = IBC) ve C(c, 7) olduğuna göre, c-k değeri kaçtır?