Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün hangisidir

özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün hangisidir?

özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün hangisidir?

Cevap: Özne ile nesne arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün BİLGİ (Epistemoloji) adlandırılır.