Osmanlı ordusu 1. dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır

Osmanlı ordusu 1. dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır

Osmanlı ordusu 1. dünya savaşındaki cepheleri

  • Kafkas Cephesi (Rusya)

  • Kanal Cephesi (Ingiltere)

  • Irak Cephesi (ingiltere)

  • Filistin-Suriye Cephesi (ingiltere)

  • Hicaz-Yemen Cephesi (ingiltere)

  • Çanakkale Cephesi (itilaf Donanması)