Osmanlı devletinde kurulan ilk banka nedir

Osmanlı devletinde kurulan ilk banka nedir

Osmanlı devletinde kurulan ilk banka 1847 yılında kurulmuştur. Bu bankanın adı İstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet) dır.