Oran orantı

Aynı kapasitede çalışan 8 makine günde 9 saat
çalışarak, 6 günde 384 tane kazak imal etmektedir.
Makinelerden 2 tanesi arızalandıktan sonra 240
tane kazak üretiminin 3 günde bitirebilmesi için
kalan makineler günde kaç saat çalıştırılmalıdır?
A) 14
B)13
C) 14
D)15
E) 16