Oran orantı problemleri

8 metre uzunluğundaki halatı 40 cm’lik parçalara
380 saniyede bölmektedir.
Aynı makine hızını 3 kat artırarak, aynı uzunluk-
taki halatı 25 cm’lik parçalara ayırdığında iş kaç
saniye sürer?
A) 155 B) 160 C) 175 D) 180 E) 190