Ödevime yardımcı olurmusunuz acillll

40
Saturalizm potelere yazintak savitar küçükten buyiga
Bak perna
-1, satırdaki bulunan karelerdeki tam sayilarin toplaminin yarısı, 3, satrdaki bulunan tamsaylann toplamina
egittir.
Buna göre, Ayşegürün hazırladığı bulmacada “?” yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) -1
2017
Aritmetik ortalama =
Tablo Şirketin kär-zarar durumu
2018
B) -2
2019
Verilerin toplans
Veri sayısı
219000 TL kar
B) 3000 TL zarar
110000 TL zarar
100000 TL zarar
Yukarıda üç ortaklı bir şirketin üç yıldak kir-zarar durumu tablode gösterilmiştir.
Buna göre şirketin 3 yıl sonundaki ortak başına düşen ortalama kar zarar miktan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 9000 TL kar
C) 3000 TL kar
D) -8
112 MATEMA
thu5 2pph
CHEN
D) 9000 i zarar
Z