Ödevime yardımcı olur musunuz

Hunlann başlattığı Kavimler Göçü, Roma Impara- torluğu’nun parçalanıp yıkılmasına yol açmış, Avru- pa’da feodalite rejimi kurulmuştur.

Yalnız bu bilgiye dayanılarak,

  1. Hunların Avrupa’nın siyasi tarihinin değişmesin de etkili olduğu.

II. Avrupa’da mezhep savaşlarının başladığı,

III.Hunların Orta Avrupa’ya egemen olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?)

D olabilir mi acaba

Hayır cevap A