Ödevim var yardım edermisiniz

2, 4, 5, 7 rakamları birer defa kullanılarak yazıla-
bilen iki basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir tor-
baya atılıyor.
Torbadan 1 kart çekilmesi deneyinde;

 1. Olası durumlarının sayısı 12 dir.
  II. Çift sayı gelme olayı 6 elemandır.
  III. 5 in katı bir sayı gelme olayı 2 elemanlıdır.
  ifadelerinden hangisi veya hangileri doğru-
  dur?
  MATE
 2. DI
  A) Yalnız I
  C) II ve III
  B
  B) I ve II
  D) I, II ve III

I) her 2 basamaklı sayılarda rakamlar birer kez kullanılacaksa birler basamağına 4 değil 3 tane rakam gelebilir. 4 rakamımız var. {2,4,5,7}. Örn; 24-25-27/42-45-47. Onlar basamağı “2” için 3 sayı yazılır. “4” için de 3 tane yazılır. yani 4(onlar bas.gelecek rakamlar).3(birler bas. gelecek rakamlar)=12. 1. yargı doğru
II) Çift rakamlar {2,4}. Sayılar şöyle olur: 24-42-52-54-72-74. 6 tane sayı olur. Yani II doğru.
III) 5’in katı olabilmesi için birler bas. 5 olmalı. sayılar: 25-45-75. 3 tane ihtimal. O yüzden III. seçenek yanlış.
Cevap: I ve II(B)

1 Like