Ödevim var acil yardım

-. x, y, z doğal sayılar ve A doğal sayısının asal
çarpanları a, b, c olsun.
A = a. b. c² şeklinde yazıldığında A sayısının
pozitif çarpanlarının sayısı

= (x + 1).(y + 1).(z + 1) işlemi ile hesaplanabilir.
Örneğin; 600 sayısının asal çarpanları 2, 3, 5
olup,
600 = 23.31.5²
olduğundan 600 sayısının pozitif çarpanlarının sa-
yısı
= (3+1).(1 + 1).(2+1)
= 24 tür.
Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisinin
pozitif çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır?
A) 360
B) 1350 C) 1400
D) 690