Ödev fonksiyon

Üç basamaklı bir ABC doğal sayısı için f fonksiyonu f(ABC) ABC - CBA biçiminde tanımlanıyor.

f(2BC) = f(4BA)

olduğuna göre, A + B + C toplamı en çok kaçtır?