Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenler nelerdir?

Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenler nelerdir?

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Etkenler

Nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler aşağıdaki gibidir.

  • Sanayileşme,

  • Tarım,

  • Yeraltı kaynakları,

  • Şehirleşme,

  • Ulaşım,

  • Turizm,

dir.