Mavi su ayak izi verilenlerden hangisini ifade eder?

Mavi su ayak izi verilenlerden hangisini ifade eder?

Mavi su ayak izi verilenlerden hangisini ifade eder?

Cevap: Mavi su ayak izi, ürünlerin veya hizmetlerin su kullanımı üzerindeki etkisini gösteren bir sürdürülebilirlik göstergesidir. Bir ürün veya hizmetin mavi su ayak izi, üretim sürecinde kullanılan tatlı su miktarının ölçümüdür.

Bu gösterge, bir ürünün veya hizmetin su kaynaklarına olan olumsuz etkisini belirlemek ve daha sürdürülebilir alternatifler geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, pamuklu bir tişörtün mavi su ayak izi, yetiştirilmesi, işlenmesi ve boyanması için kullanılan su miktarını içerebilir.