Matematiködevi

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
C)-D) -
A) 26 B)
19.
32x.5=405
olduğuna göre x kaçtır?
A)-2
20.
eşitliğine göre x kaçtır?
B) 1
A)-3
21.
16 =
B) 1
22.
A) d>c>a>b
C) a>d>b>c
A) 1
C) 2
a=27³; b=81² ; c=95 ve d=311
Yukarıda verilen üslü sayıların sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
C) 3
B) 2
D) 3
D) 4
2*=8Y=4²=64 olduğuna göre ifade-
Xx
sinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
B) b>a>c>d
D) c>b>d>a
C) 3
D) 4
23.
3ª = 1
ve = 64 olduğuna göre ab
81
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 64
24.
A) 8-3
Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
25.
(-)².
19
B)
26.
B) 4-7 C) 16
-81-3
D)-64
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
A) 38
B) 36
D) 2⁰
C) 5-6
D)
w t
125-¹25-2.5-3
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?
A) 5-10 B) 5-8
D) 5

Sorularınızı tek tek sormalısınız @Evvi