Matematikçi Boyalı karelerde yazan sayıların toplamı 100 oldu- ğuna göre, a + b + c kaçtır

Şekildeki her bir dairenin içinde yazan sayı, bu daire- ye bağlanan dört kare içinde yazan sayıların toplamı- dir.

48 = x + C

2x = 8 + y

X+y=100

Bir daireye bağlanan dört kareden düşey doğrultuda olan ikisinin içinde yazan sayıların çarpımı, yatay doğ- rultuda olan ikisinin içinde yazan sayıların toplamına eşittir.

Boyalı karelerde yazan sayıların toplamı 100 oldu- ğuna göre, a + b + c kaçtır