Matematik1000

IMG_20221217_163029

3300325
sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 7 basa-
maklı kaç değişik çift sayı yazılabilir?
A) 120 B) 124 C) 128
D) 132
E) 140