Matematik sinav

0 DYK izleme ve Değerlendirme Or x
/sinav/sinav/detay
Mar
va yazın
F11
E
F12
+
İnsan kulağı belirli bir frekans aralığındaki
sesleri duyabilmektedir. Duyulabilen en
yüksek sesin şiddeti, duyulabilen en düşük
sesin şiddetinin bir milyon katıdır. Bu şiddeti
belirlemek için desibel (dB) ölçeği kullanılır.
1: Kaynağın ses şiddeti
: 10-¹2 W/m²
L: Ses şiddetinin dB ölçeği türünden değeri
olmak üzere
L= 10.log() formülü ile hesaplanır.
Buna göre bir mikserin 10-¹ W/m² olarak
ölçülen ses şiddetinin desibel (dB) ölçeği
türünden değeri kaçtır?
A) 90
B) 100
C) 110
DI 115
Print
Screen
SysRa
Insert
acer
Scroll
Lock
Home
Pause
Break
Page
In
Num
Lock
SKLO4