Matematik proje

İki arkadaş olan Nihal ile Serpil bu lastiğin oluşturduğu dörtgenin iki köşesinin yerini değiştirerek birer kare elde etmişlerdir. Serpil’in oluşturduğu kare ile Nihal in oluşturduğu karenin çevresinin farkı en fazla (8x + 16) cm’dir

Buna göre, başlangıçtaki dörtgenin alanının santimetrekare cinsinden cebirsel gösterimi aşa-

gidakilerden hangisidir?