Matematik polinomlar

Doğru cevap verin.

P(x) bir polinom olmak üzere,

x ^ 2 ^ 2 . P(x) = x ^ 4 + (a + 2) * x ^ 3 + bx - ax + b

olduğuna göre, a + b toplamının değeri kaçtır?

A) -2

B) 0

C) 2

D) 4

E) 6

n. 2’den büyük bir doğal sayı olmak üzere n kenarlı çokgenler için,

P(x) = a * x ^ 2 + bx + c

b

a

C

: P(x) = a * x ^ 3 + b * x ^ 2 + cx + d

şeklinde P(x) polinomları ifade ediliyor.

-f(x)=-2x^ 7 +a. x ^ 6 + b * x ^ 5 + c * x ^ 4 + d * x ^ 3 + 6x ^ 2 + bx + k

Buna göre, yukarıdaki çokgen ile ifade edilen poli nom için P(2x - 1) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? J


Polinom olması için 1/x li ifadeler olmamalı. X lerin kuvveti doğal sayı olmalıdır

1 Like

Teşekkür ederim hocam :heart:

1 Like

Rica ederim

1 Like