Matematik odevi


Cevap anahtarı belli degil

 1. Aşağıdaki düzenekte Ave B kaplarında başlangıçta sırasıyla √1,96 mL ve √0,36 mL sivi bulunmaktadır.
  A √1,96 mL
  √0,36 mL B
  Ave B kabını birbirine bağlayan hortumdan saniyede 0,01 mL sivi Akabindan B kabına dökülmektedir.
  Buna göre kaç saniye sonra her iki kaptaki stvi miktarı birbirine eşit olur?
  A) 40
  B) 60
  C) 80
 2. Bir kenarının uzunluğu x br olan karenin köşegen uzunluğu x√2 br’dir.
  Ayten
  x√2
  Çevresinin uzunluğu 120 metre olan kare şeklindeki bir parkın karşılıklı köşelerinde bulunan iki arkadaş
  en kısa yoldan parkın merkezine gidip buluşacaklardır.
  D) 100
  Burak
  A köşesinde bulunan Ayten √128 metre, B köşesinde bulunan Burak 9√/2 metre yürüdüğüne göre
  her iki arkadaşın buluşabilmesi için kalan yollanının uzunlukları toplamı kaç metredir?
  A) 10√/2
  B) 11/2
  C) 12√2
  D) 13√2