Matematik dersim

1 Bal arıları ile ilgili hazılanan afiş aşağıda verilmiştir.
BAL ARILARI
. Bir kovanda 80000 bal arısı bulunur.
• Her arı ortalama 2000 çiçek gezer.
Her an her bir çiçekte ortalama 1000 defa
kanat çırpar.
Afişe göre bir kovanda bulunan tüm arılar veri-
len sayı kadar çiçeği gezdiğine göre ortalama
toplam kanat çırpma sayısının bilimsel gösteri-
mi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,6.1011 B) 1,6.1010 C) 4.1010
D) 2.106