Matematik 2.dereceden denklemler

4x²-9=0 xin alabileceği değerler nedir

(4x^2-9)=(2x-3).(2x+3)

2x-3=0,x=\frac{3}{2}

2x+3=0,x=\frac{-3}{2}

Alabileceği değerler;

x=\frac{3}{2}, \frac{-3}{2}