Matemati ödevim

8/10=x/x+1,

8x+8=10x,

x=4 @EdaBayram

1 Like