Matemati 9.sınıf

Yukarıdaki Venn şeması ile ilgili olarak,

I. s(A) = s(B)

II. s(C) = 6

III. A = {x | 2x, XEN}

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız II doğrudur @ibrahim_güzel