Matamatik 1

TYT/TEM
33. Kare biçimindeki bir kâğit.
• I numaralı kesikt doğru boyunca kesilirse oluşan iki
parçanın alanlarının pozitif farkı A
• Il numaralı kesikli doğru boyunca kesilirse oluşan iki
parçanın alanlarının pozitif farkı B olmaktadır.
2
4
I numaralı doğru, karenin bir kenarını 2 ve 4 birim
uzunluklarına ayırmakta; Il numaralı doğru, karenin bir
kenarının orta noktasından geçmektedir.
B)
13/1/20
B
Doğrular karenin bir köşesinde kesiştiğine göre,
A
oranı kaçtır?
B
A) 1
C) =//=D) 1/5/20
670
T
E)
34.
iki iç
eş ke
aşağı
Bu p
edilo
doğr
A) A