Mat. Sorusu!

SORULAR-Salt okunur
Grafik: Bahçeye Ekilen Ürünlerin Dağılımı
Salatalık
Patates
123°
58°
53⁰ 126°
Biber Domates
Yukarıdaki daire grafiğinde bir bahçeye ekilen ürünlerin
alanlarına göre dağılımı verilmiştir.
61
Buna göre bu bahçenin % kaçlık kısmına domates
ekilmiştir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
5)
Bir torba içerisinde özdeş 9 pembe, 6 sarı, 8 yeşil top
vardır.
Torbadan en az kaç tane top çıkarılırsa her renk
topun çekilme olasılığı eşit olur?
A) 4
B) 5
C) 6


D) 7