Mat deneme ACİL

 1. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi kare şeklinde bir kâğıt
  kenarlarına paralel olacak şekilde Şekil 1’deki gibi
  orta noktalarından dörder santimetre kesilip katlanı-
  yor ve Şekil 2’deki görüntü oluşuyor.
  4 cm I
  4 cm
  4 cm
  4 cm
  6.10¹ +4.10° cm
  Şekil 1
  Şekil 2
  Buna göre son durumda sarı renkli bölgenin ala-
  nını santimetrekare cinsinden veren ifade aşağı-
  dakilerden hangisidir?
  A) 210
  B) 211
  C) 3.210 D) 3.211
  3606