Manzara resimli daire şeklinde tabak üretimi yapan Kadir Usta, tabakların etrafını süslemek için ratya kullanmaktadır

O merkezir yançapli çemberin çevresd 23rformülü ile bulunur.
st
Yançap: 10 cm
Yarıçap: 12 cm
Manzara resimli daire şeklinde tabak üretimi yapan Kadir Usta, tabakların etrafını süslemek için ratya kullanmaktadır. Kadir
Usta yeni gelen bir sipariş için elinde kalan son-rafyanın tamamını açmış. Daha sonra çıraklanı Mustafa ile Osman’dan ratyayı
farklı uçlarından kesmelerini istemiştir.
Al 10
Rafya: Hediye paketlemekte kullanılan bir tür plastik sus ipinin bilinen adid
4) 18
2126
Aynica Rafya, büyük gövdeli, yaprakları uzunca bir palmiye türü olup, Amerika’da ve Afrika’da
görülür. Yaprakian tekstilde kullanılır.
X
X
Mostafa rafyayı T-1 tabağının etrafını tam bir tur atacak şekilde, Osman ise rafyayı T-2 tabağının etrafını tam bir tur atacak şekil
de eşit parçalara aynı anda kesmeye başlamışlardır. Her iki çırağın da son makaslan ile kesme işlemi aynı anda aynı yerde uç
uca gelmiştir. Çıraklar kestikleri parçalanı saydıklarında ikisinin de eşit sayıda parça kestiklerini görmüşlerdir. Kadir Usta çırak-
larının kestikdeni rafya parçalarının tamamını kullanarak hiç arttırmadan tabakların etrafını süslemiş ve siparişle tamamlamıştır.
Çirakların kestiği rafyanın uzunluğu 15 m’den az olduğuna göre, Kadir Usta en fazla kaç tane tabağın etrafını süslemiştir?