Maddenin özellikleri TYT Konu anlatımı

Maddenin özellikleri TYT konu anlatımı sizler için inceledim.

Madde ve Özellikleri TYT Konu anlatımı

Madde: Madde Boşlukta yer kaplayan her şeye denir. Maddenin şekil almış haline ise cisim denir. Tahta bir madde iken tahtadan yapılmış olan bir sandalye cisimdir.

Maddenin Halleri: Maddenin Katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere 4 hâli vardır.
Plazma yı daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu Plazma nedir ?

PLAZMA: İyonlaşmış gazlara plazma denir. İyonlaşma + - şeklinde yüklerine ayrılmaya denir.

Maddelerin Ortak Özellikleri Nelerdir

Her maddenin kütlesi vardır.

Kütle Nedir ?

 • Değişmeyen madde miktarıdır.
 • “m” harfi ile gösterilir .
 • Kütle Formülü yoktur.
 • Temel bir büyüklüktür .
 • Skaler bir büyüklüktür.

Kütle Ne İle Ölçülür?

 • Eşit kollu terazi
 • Kütle ölçü Birimleri : gram, kilogram, ton

Ağırlık

UYARI: Ağırlık ve kütle aynı şey değildir.

 • Ağırlık Yer çekimi ivmesine göre değişir. Ağırlık, Kütle ile yerçekimi ivmesinin çarpımına eşittir.
 • Ağırlık “G” harfi ile gösterilir .
 • Ağırlık Formülü : G= m.g ( burada g= yerçekimi ivmesidir. yaklaşık olarak 9.6 ile 9.8 arasında bir değerdir.)
 • Türetilmiş olan büyüklüktür
 • Ağırlığın belli bir yönü ve doğrultusu olduğu için vektöreldir.
 • Ağırlık dinamometre ile ölçülür .
 • ağırlık birimi Newton’dur.

UYARI: Kütle, maddenin ortak özelliğiyken Ağırlık ise maddenin ortak özelliği değildir

Hacim

Hacim: Maddenin veya cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir . Hacim “V” harfi ile gösterilir. Hacim birimi m3 , cm3 veya Litredir.

Tanecikli Yapı

Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Maddeler kendilerini oluşturan atomlardan oluşur. Bu duruma tanecikli yapı denir. Bu durum Maddenin ortak özelliğidir.

Eylemsizlik

Bir aracın hareket halindeyken ani fren yaptığında arabanın geriye doğru hareket ettiğini görmüşsünüzdür. Bu örnek eylemsizliğe örnektir.