Lütfen yardımcı olun

0
$SUPA
A) 1 B) 2
C) 3
A) 21
11. İkisi de 5 yaşından büyük Zeynep ile Zehra isim-
li iki kişiden Zehra Zeynep’in yaşına geldiğinde,
Zeynep’in yaşı Zehra’nın şimdiki yaşının 3 katına
eşit olacaktır.
B) 20
D) 4
Buna göre, ikisinin şimdiki yaşları toplamı en az
kaç olabilir?
C) 18
E) 5
D) 17
E) 15