Lutfen soruyu bulmam yardim edin

ÇALIŞMA SORULARI
Bir tanesinin alanı 48 cm² olan eş kare bölüm-
lere sahip mini golf sahası yukarıda verilmiş-
tir.
Buna göre topun, deliğin başlangıç noktasına
olan uzaklığı tam sayı olarak aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 42 cm B) 41 cm C) 40 cm
482
D) 39 cm