Lütfen hızlı cevaplayalım

Buna göre CO,'nin küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanato?
FEN BİLİMLERİ TESTİ

 1. ortam
  4 cm
  5
  5°C
  Atmosferde biriken CO, Dünya’dan yansıyan bazı Güneş işinlarının atmosferden aynimasını engeller.✓ Ormanlık alanların azalması atmosferdeki CO, oranını artıracağı için ormanlık alanların azalması iklim değişikli Gini de hizlandin
  mosferdeki CO, kalınlığı artıkça Güneş’ten gelen işinların atmosferden geçerek Dunya’ya ulaşma oranları ar
  tar
  Sanayide kullanilan foull yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırsa iklim değişikliğinin etkileri azala