Lütfen cevablar acil lazım

Dönenceler üzerinde bulunan K ve L şehirlerinin yıl içindeki ortalama sıcaklık değerleri ölçülerek aşağıdaki grafik oluşturulmuştur.

Ortalama sıcaklık (C°)

xx K

Ay

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğ- rudur?

A) Güneş ışınlarının 6. ayda öğle vakti, K şehrin- de birim yüzeye aktardığı ısı miktarı, L. şehri- ne göre daha fazladır.

B) 3. ayda K ve L şehirlerinde aynı mevsim ya- şanır.

C) 12. ayda K şehrinde en uzun gündüz, L şeh- rinde en uzun gece yaşanır.

D) Yaz meyvesi olan karpuzun hasadı; K şehrin- de 7. ayda, L şehrinde ise 11. ayda yapılır.