Lütfen çabuk yapın

İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
144 sayısının pozitif tam sayı bölenleri birer
karta yazılıyor ve bu kartlar bir torbaya atılıyor.
Bir olayın
olma olasılığı
Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üze-
rinde yazan doğal sayının iki basamaklı ol-
ma olasılığı, rakam olma olasılığından kaç
fazladır?
A)
7
15
B)
$2
15
C)
1
15
D) 0
Aşağıda verilen renkleri dışında özdeş topların bazılarının üzerine 28 sayısının tüm pc
panlan birer kez ve bir topa bin sayı gelecek şekilde yazılıyor.