Lütfen çabuk olun

SÖZEL BÖLÜM
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAI
Dünya Güneş’in etrafında saniyede 30 km hızla 3.
dönmektedir. Bu hızın sağladığı merkezkaç kuvveti
sayesinde Dünya ile Güneş arasındaki mesafe sabit
kalmaktadır. Eğer Dünya’nın bu hızı artmış ya da →
azalmış olsaydı Dünya Güneş’e çok daha yakın ya da
çok daha uzak olurdu. Bu durum ise canlıların yaşa-
minin sona ermesine neden olurdu.
Bu parçadaki bilgiler aşağıdaki düşüncelerden
hangisini desteklememektedir?
A) Evrendeki varlıklar ölçü ve uyum içerisinde yara-
tılmıştır.
B) Evrende fiziksel yasalarla açıklanabilecek çeşitli
örnekler bulunmaktadır.
C) Evrende yok olmak üzere olan bir düzen vardır.
D) Evrendeki düzen sayesinde canlılar, sorunsuz bir
şekilde yaşamını sürdürmektedir.