Lütfeen cevabı ne

22:44 24 Ocak Sal
6. Bir caddenin kenarına üçer metre aralık-
?
larla ağaç ve direk dikilecektir.
Her 4 ağaçtan sonra bir direk dikile-
ceğine göre, 10. ağaç ile 7. direk arası
kaç metre olur?
(İlk olarak ağaçlar dikiliyor.)
A) 69 B) 70 C) 72 D) 73
|||
E) 74
73
O>
<
Q%25
B