Lgs yardım hızlı

Bir kitabevinde 2021 ve 2022 yıllarında satılan roman, hikaye ve şiir kitaplarının sayılarının kitapların t rine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.
Grafik: 2021 Yılında Satılan Kitapların Dağılımı
Sir
45
Hikaye
Grafik: 2022 Yılında Satılan Kitapların Dağılım
Roman
Roman
60°
Şiir
72
Hikaye
Bu kitabevinde 2022 yılında satılan şiir kitabı sayısı 2021 yılına göre 5000 adet artarken, hikaye ki sayısı 6000 adet azalmıştır.
Buna göre, 2021 yılında bu kitabevinde satılan roman sayısı kaçtır?
A) 75 000
B) 76 000
C) 80 000
D)