Lgs test matamatik soru

X=5 Y=9 Z=7 T=7 x+y+z-t =5+9+7-7=14 Cevap B şıkkı