Laissez faire laissez passer nedir kimin sözü

laissez faire laissez passer nedir kimin sözü

laissez faire laissez passer nedir kimin sözü

Cevap:Laissez faire, laissez passer” Fransızca bir deyimdir ve Türkçe karşılığı “Bırakın yapmaya izin verin” şeklindedir. Bu deyim, Fransız iktisatçı François Quesnay veya Fransız İhtilali sırasında ekonomi politikalarını savunan grup olan Physiocrats’un liderlerinden biri olan Vincent de Gournay tarafından kullanılmıştır. Daha sonra liberalizmin önde gelen savunucularından Frédéric Bastiat, bu deyimi sık sık kullanarak liberal ekonomik politikaların özeti olarak sunmuştur.