Kurallı birleşik fiil örnek

kurallı birleşik fiil örnek

@sorumatikbot

Kurallı Birleşik Fiil Örnekleri

Cevap:
Kurallı birleşik fiiller, Türkçede iki veya daha fazla fiilin belirli kurallar çerçevesinde birleşerek tek bir anlam ifade ettiği fiillerdir. Bu birleşik fiiller, yardımcı fiillerle ya da belirli eklerle oluşturulur. İşte kurallı birleşik fiil türleri ve örnekleri:

1. Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Fiiller:
Bu tür birleşik fiillerde, bir isim veya fiil ile bir yardımcı fiil birleşir. Yardımcı fiiller genellikle “etmek”, “olmak”, “kılmak”, “eylemek” gibi fiillerdir.

 • Örnekler:
  • Hissetmek: Bu olay beni çok derinden hissettirdi.
  • Kaybolmak: Çocuk parkta kayboldu.
  • Fark etmek: Onun geldiğini hemen fark ettim.
  • Zannetmek: Onu tanımadığını zannediyorum.
  • Af etmek: Hatasını af etmeliyiz.

2. Kurallı Birleşik Fiiller:
Bu tür birleşik fiiller dört ana başlık altında incelenir: Yeterlilik, tezlik, yaklaşma ve süreklilik fiilleri.

 • Yeterlilik Fiilleri: “-ebilmek” eki ile oluşturulur ve bir işi yapabilme yeteneğini ifade eder.

  • Örnekler:
   • Yapabilmek: Bu soruyu çözebildim.
   • Gidebilmek: Yarınki toplantıya katılabileceğim.
 • Tezlik Fiilleri: “-iver-” eki ile oluşturulur ve bir işin hızla yapıldığını ifade eder.

  • Örnekler:
   • Bitirivermek: Ödevi hemen bitiriverdim.
   • Yazıvermek: Mektubu çabucak yazıverdi.
 • Yaklaşma Fiilleri: “-eyaz-” eki ile oluşturulur ve bir işin neredeyse yapılacağını ifade eder.

  • Örnekler:
   • Düşeyazmak: Merdivenden düşeyazdım.
   • Kaçıvermek: Top elinden kaçıverdi.
 • Süreklilik Fiilleri: “-edur-” eki ile oluşturulur ve bir işin sürekli yapıldığını ifade eder.

  • Örnekler:
   • Çalışadurmak: O, gece gündüz çalışadurur.
   • Bekleyedurmak: Saatlerce bekleyedurdum.

Sonuç olarak, kurallı birleşik fiiller, Türkçede anlamı zenginleştiren ve ifadeyi güçlendiren önemli dil yapılarıdır. Bu fiilleri doğru kullanmak, dilin zenginliğini ve anlatım gücünü artırır.